Oficiálna stránka obce Vysoká nad Uhom

Motív

Rozpočet, záverečný účet, výročná správa

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
7.6.2022
Individuálna výročná správa Obce Vysoká nad Uhom za rok 2021
Detail dokumentu
Dátum 7.6.2022
Názov Individuálna výročná správa Obce Vysoká nad Uhom za rok 2021
Popis Individuálna výročná správa Obce Vysoká nad Uhom za rok 2021
7.6.2022
Záverečný účet Obce Vysoká nad Uhom za rok 2021
Detail dokumentu
Dátum 7.6.2022
Názov Záverečný účet Obce Vysoká nad Uhom za rok 2021
Popis Záverečný účet Obce Vysoká nad Uhom za rok 2021
7.2.2022
Viacročný rozpočet obce Vysoká nad Uhom na roky 2022, 2023, 2024
Detail dokumentu
Dátum 7.2.2022
Názov Viacročný rozpočet obce Vysoká nad Uhom na roky 2022, 2023, 2024
Popis Viacročný rozpočet obce Vysoká nad Uhom na roky 2022, 2023, 2024
7.2.2022
Rozpočet obce Vysoká nad Uhom na rok 2022
Detail dokumentu
Dátum 7.2.2022
Názov Rozpočet obce Vysoká nad Uhom na rok 2022
Popis Rozpočet obce Vysoká nad Uhom na rok 2022
1.1.2021
Viacročný rozpočet obce Vysoká nad Uhom na roky 2021, 2022, 2023
Detail dokumentu
Dátum 1.1.2021
Názov Viacročný rozpočet obce Vysoká nad Uhom na roky 2021, 2022, 2023
1.1.2021
Rozpočet obce Vysoká nad Uhom na rok 2021
Detail dokumentu
Dátum 1.1.2021
Názov Rozpočet obce Vysoká nad Uhom na rok 2021
1.1.2020
Záverečný účet obce Vysoká nad Uhom za rok 2020
Detail dokumentu
Dátum 1.1.2020
Názov Záverečný účet obce Vysoká nad Uhom za rok 2020
1.1.2020
Viacročný rozpočet obce Vysoká nad Uhom na roky 2020,2021,2022
Detail dokumentu
Dátum 1.1.2020
Názov Viacročný rozpočet obce Vysoká nad Uhom na roky 2020,2021,2022
1.1.2020
Individuálna výročná správa obce Vysoká nad Uhom za rok 2020
Detail dokumentu
Dátum 1.1.2020
Názov Individuálna výročná správa obce Vysoká nad Uhom za rok 2020
1.1.2019
Záverečný účet obce Vysoká nad Uhom za rok 2019
Detail dokumentu
Dátum 1.1.2019
Názov Záverečný účet obce Vysoká nad Uhom za rok 2019
1.1.2019
Viacročný rozpočet obce Vysoká nad Uhom na roky 2019, 2020, 2021
Detail dokumentu
Dátum 1.1.2019
Názov Viacročný rozpočet obce Vysoká nad Uhom na roky 2019, 2020, 2021
1.1.2019
Rozpočet obce Vysoká nad Uhom na rok 2019
Detail dokumentu
Dátum 1.1.2019
Názov Rozpočet obce Vysoká nad Uhom na rok 2019
1.1.2019
Individuálna výročná správa obce Vysoká nad Uhom 2019
Detail dokumentu
Dátum 1.1.2019
Názov Individuálna výročná správa obce Vysoká nad Uhom 2019
1.1.2018
Záverečný účet obce Vysoká nad Uhom za rok 2018
Detail dokumentu
Dátum 1.1.2018
Názov Záverečný účet obce Vysoká nad Uhom za rok 2018
1.1.2018
Viacročný rozpočet obce Vysoká nad Uhom na roky 2018,2019,2020 - výdavky
Detail dokumentu
Dátum 1.1.2018
Názov Viacročný rozpočet obce Vysoká nad Uhom na roky 2018,2019,2020 - výdavky
1.1.2018
Viacročný rozpočet obce Vysoká nad Uhom na roky 2018,2019,2020 - príjmy
Detail dokumentu
Dátum 1.1.2018
Názov Viacročný rozpočet obce Vysoká nad Uhom na roky 2018,2019,2020 - príjmy
1.1.2018
Rozpočet na rok 2018
Detail dokumentu
Dátum 1.1.2018
Názov Rozpočet na rok 2018
1.1.2018
Programový rozpočet obce Vysoká nad Uhom na roky 2018, 2019,2020
Detail dokumentu
Dátum 1.1.2018
Názov Programový rozpočet obce Vysoká nad Uhom na roky 2018, 2019,2020
1.1.2018
Individuálna výročná správa obce Vysoká nad Uhom za rok 2018
Detail dokumentu
Dátum 1.1.2018
Názov Individuálna výročná správa obce Vysoká nad Uhom za rok 2018
1.1.2017
Záverečný účet obce Vysoká nad Uhom za rok 2017
Detail dokumentu
Dátum 1.1.2017
Názov Záverečný účet obce Vysoká nad Uhom za rok 2017