Oficiálna stránka obce Vysoká nad Uhom

Motív
A
A
A

Všeobecne záväzné nariadenia

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
26.11.2022
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 o výške príspevku čiastočnú úhradu nákladov na stravu a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
Detail dokumentu
Dátum 26.11.2022
Názov Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 o výške príspevku čiastočnú úhradu nákladov na stravu a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
26.11.2022
Dodatok č.2 všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2019 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vysoká nad Uhom
Detail dokumentu
Dátum 26.11.2022
Názov Dodatok č.2 všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2019 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vysoká nad Uhom
5.8.2022
Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2022
Detail dokumentu
Dátum 5.8.2022
Názov Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2022
5.8.2022
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 o výške príspevku čiastočnú úhradu nákladov na stravu a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
Detail dokumentu
Dátum 5.8.2022
Názov Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 o výške príspevku čiastočnú úhradu nákladov na stravu a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
Popis Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 o výške príspevku čiastočnú úhradu nákladov na stravu a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
31.12.2021
VZN - miestne dane, KO, vrátane dodatku
Detail dokumentu
Dátum 31.12.2021
Názov VZN - miestne dane, KO, vrátane dodatku
3.12.2021
Zmena č. 1. k VZN č. 1/2013 o miestnej dani z nehnuteľnosti.
Detail dokumentu
Dátum 3.12.2021
Názov Zmena č. 1. k VZN č. 1/2013 o miestnej dani z nehnuteľnosti.
3.12.2021
VZN č. 6/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
Detail dokumentu
Dátum 3.12.2021
Názov VZN č. 6/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
3.12.2021
VZN č.4/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Detail dokumentu
Dátum 3.12.2021
Názov VZN č.4/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
3.12.2021
VZN o výške príspevku v materskej škole
Detail dokumentu
Dátum 3.12.2021
Názov VZN o výške príspevku v materskej škole
3.12.2021
VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na stravu a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
Detail dokumentu
Dátum 3.12.2021
Názov VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na stravu a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
3.12.2021
VZN č.5/2019 o určení sadzieb nájomného za prenájom nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve obce Vysoká nad Uhom
Detail dokumentu
Dátum 3.12.2021
Názov VZN č.5/2019 o určení sadzieb nájomného za prenájom nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve obce Vysoká nad Uhom
3.12.2021
VZN č.4/2019 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vysoká nad Uhom
Detail dokumentu
Dátum 3.12.2021
Názov VZN č.4/2019 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vysoká nad Uhom
Prílohy
dec76_VZN_0.pdf
3.12.2021
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Vysoká nad Uhom
Detail dokumentu
Dátum 3.12.2021
Názov Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Vysoká nad Uhom
3.12.2021
VZN č. 3/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Obec Vysoká nad Uhom
Detail dokumentu
Dátum 3.12.2021
Názov VZN č. 3/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Obec Vysoká nad Uhom
3.12.2021
VZN č. 2/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Vysoká nad Uhom
Detail dokumentu
Dátum 3.12.2021
Názov VZN č. 2/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Vysoká nad Uhom
3.12.2021
VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vysoká nad Uhom
Detail dokumentu
Dátum 3.12.2021
Názov VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vysoká nad Uhom
3.12.2021
VZN č. 1/2015 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole
Detail dokumentu
Dátum 3.12.2021
Názov VZN č. 1/2015 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole
3.12.2021
VZN č. 5/2015 Povodňový plán záchranných prác obce Vysoká nad Uhom
Detail dokumentu
Dátum 3.12.2021
Názov VZN č. 5/2015 Povodňový plán záchranných prác obce Vysoká nad Uhom
3.12.2021
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2015 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni.
Detail dokumentu
Dátum 3.12.2021
Názov Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2015 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni.
3.12.2021
VZN č. 4/2015 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
Detail dokumentu
Dátum 3.12.2021
Názov VZN č. 4/2015 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni