Oficiálna stránka obce Vysoká nad Uhom

Motív
A
A
A

Kultúra

Kultúrne snahy v počiatkoch súviseli s miestnymi školami. Nacvičovali sa divadelné hry k rôznym sviatkom. Divadlo sa dlhé obdobie hrávalo v budove potravného družstva. Prístup ku knihám umožňovala obecná knižnica. V 50-tych rokoch 20. storočia založili ochotníci divadelný krúžok a zriadili i kinosálu. O desaťročie je dokončená budova kultúrneho domu.

V roku 1977 bol založený tanečný súbor Vysočan. Na kultúrnom poli sa výrazne angažoval aj Zbor pre občianske záležitosti (ZPOZ). Po roku 1989 sa v kultúrnom dome uskutočnili vystúpenia rozličných hudobných či tanečných telies.

Koncom roka 2000 zorganizovali pracovníci obecného úradu pri osvetlenom vianočnom stromčeku zhromaždenie občanov, spojené s kultúrnym programom.

Jediná organizácia, ktorá pracovala vo Vysokej nad Uhom v období rokov 1918 - 1938, bola dedinská organizácia Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ), založená v roku 1925. Členovia zboru sa i spoločensky angažovali. Organizovali napríklad plesy, zábavy a iné kultúrne podujatia. Do roku 1953 sa dobrovoľní hasiči zúčastňovali i na cirkevných oslavách. Pokračovateľom tradícií DHZ je Základná organizácia požiarneho zboru (ZO PO).

V 50-tych rokov vznikali v obci miestne organizácie Československého sväzu mládeže (CZM – SZM), Sväz Československo - sovietskeho priateľstva (SČSP – ZČSSP), Slovenský zväz žien (SZŽ), Československý červený kríž (ČSČK) a Zväzarm (zastrešoval oblasť branného vodáctva). Členovia dosiahli celoštátne aj medzinárodné úspechy. Neskôr sa premenovali na klub branných vodákov.