Oficiálna stránka obce Vysoká nad Uhom

Motív
A
A
A

Školstvo

Miestne školy mali výrazný vplyv na vzdelanie tunajších obyvateľov i na spoločenský život.

Prvá priama správa o kalvínskej ľudovej škole vo Vysokej nad Uhom je z roku 1879. V 20-tych rokoch 20. storočia školu navštevovalo okolo 30 detí. Evanjelická reformovaná jednotriedna ľudová škola zanikla niekedy po školskom roku 1928 / 1929. Začiatkom 19. storočia zriadilo leleské prepoštstvo rímskokatolícku ľudovú školu. Školu navštevovali i gréckokatolícki žiaci.

V roku 1868 vyšiel zákon o povinnej školskej dochádzke. Vznikali meštianskej školy, obecné, štátne a súkromné ľudové školy, ako vyšší typ škôl. V roku 1904 rímskokatolícku ľudovú školu navštevovalo 168 žiakov. V školskom roku 1926 / 1927 bola zriadená obecná ľudová škola.

Po skončení druhej svetovej vojny boli všetky ľudové školy poštátnené a zároveň sa postupne vybudovala sieť nižších stredných škôl. Ďalšie veľké reformy v školstve prebehli v rokoch 1948, 1953 a po roku 1989.