Oficiálna stránka obce Vysoká nad Uhom

Motív
A
A
A

Kontakt

Adresa:

Obec Vysoká nad Uhom
Vysoká nad Uhom 313
072 14 Pavlovce nad Uhom

Telefón: +421 56 649 43 03

E-mail: ocuvysoka@gmail.com

Úradné hodiny:

Pondelok 7:00 - 15:00
Utorok 7:00 - 15:00
Streda 7:00 - 15:00
Štvrtok 7:00 - 15:00
Piatok 7:00 - 15:00

Starosta obce: Renáta Orosová

                          č. telefónu: 0910 115 424

Hlavný kontrolór obce: Ing. Mária Brozdová

Zástupca starostu obce: 

Obecné zastupiteľstvo:

Ing. Marián Ladyka
Mgr. Alena Groningerová
Viliam Krupa
Matúš Tóth
Michal Toth
Ján Saxun
Mária Balážová

Kancelária úradu:

Beáta Bubanová
Mgr. Dana Poľaková

Správkyňa budov a upratovačka: Emília Vaľová

IČO: 00325996
Počet obyvateľov: 805
Rozloha: 1535 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1214