slider_table
 • 3/slider/03483__MG_2129 v.jpg
 • 3/slider/03483__MG_2235 v Rímskokatolícky kostol.jpg
 • 3/slider/03483__MG_2282 v.jpg
 • 3/slider/03483__MG_2300 v.jpg
 • 3/slider/03483__MG_2310 v.jpg
 • 3/slider/03483__MG_2324 v.jpg
 • 3/slider/dc013__MG_2116 v.jpg
 • 3/slider/dc013__MG_2158 v.jpg
 • 3/slider/dc013__MG_2317 v.jpg
 • 3/slider/dc013__MG_2342 v.jpg
 • 3/slider/dc013_20230312_135148 v.jpg
 • 3/slider/dc013_20230312_142838 v.jpg
Úradná tabuľa
Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
27.11.2023
Oznámenie o prerokovaní Zadania pre územný plán obce Vysoká nad Uhom - občania
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.11.2023
Názov Oznámenie o prerokovaní Zadania pre územný plán obce Vysoká nad Uhom - občania
Popis Oznámenie o prerokovaní Zadania pre územný plán obce Vysoká nad Uhom - občania
27.11.2023
Zadanie pre územný plán obce Vysoká nad Uhom
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.11.2023
Názov Zadanie pre územný plán obce Vysoká nad Uhom
Popis Zadanie pre územný plán obce Vysoká nad Uhom
21.11.2023
Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 27.11.2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.11.2023
Dátum zvesenia 28.11.2023
Názov Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 27.11.2023
Popis Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 27.11.2023
7.11.2023
Záverečné stanovisko č. OU-KE_OSZPI-2023/002309
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.11.2023
Dátum zvesenia 21.11.2023
Názov Záverečné stanovisko č. OU-KE_OSZPI-2023/002309
Popis Záverečné stanovisko č. OU-KE_OSZPI-2023/002309
7.11.2023
Oznámenie o vstupe na pozemok
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.11.2023
Dátum zvesenia 6.6.2024
Názov Oznámenie o vstupe na pozemok
Popis Oznámenie o vstupe na pozemok
2.11.2023
Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 2.11.2023
Dátum zvesenia 9.11.2023
Názov Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín
Popis Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín
12.7.2023
Okliesnenia a odstránenia stromov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 12.7.2023
Dátum zvesenia 11.8.2023
Názov Okliesnenia a odstránenia stromov
Popis Okliesnenia a odstránenia stromov
7.6.2023
Oznámenie o začatí obstarávania územného plánu obce Vysoká nad Uhom
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.6.2023
Názov Oznámenie o začatí obstarávania územného plánu obce Vysoká nad Uhom
Popis Oznámenie o začatí obstarávania územného plánu obce Vysoká nad Uhom
5.6.2023
Oznámenie o doručení zásielky Ján Paľo, Vysoká nad Uhom
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 5.6.2023
Dátum zvesenia 20.6.2023
Názov Oznámenie o doručení zásielky Ján Paľo, Vysoká nad Uhom
Popis Oznámenie o doručení zásielky Ján Paľo, Vysoká nad Uhom
1.6.2023
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky MŠ Vysoká nad Uhom
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.6.2023
Dátum zvesenia 15.6.2023
Názov Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky MŠ Vysoká nad Uhom
Popis Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky MŠ Vysoká nad Uhom
30.5.2023
Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 5.6.2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 30.5.2023
Dátum zvesenia 5.6.2023
Názov Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 5.6.2023
Popis Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 5.6.2023
12.4.2023
Oznámenie o doručení zásielky Ján Paľo, Vysoká nad Uhom
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 12.4.2023
Dátum zvesenia 27.4.2023
Názov Oznámenie o doručení zásielky Ján Paľo, Vysoká nad Uhom
Popis Oznámenie o doručení zásielky Ján Paľo, Vysoká nad Uhom
22.3.2023
Verejná vyhláška
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.3.2023
Dátum zvesenia 23.4.2023
Názov Verejná vyhláška
Popis Verejná vyhláška
20.3.2023
Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.3.2023
Dátum zvesenia 27.3.2023
Názov Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030
Popis Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030
20.3.2023
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja košického samosprávneho kraja na rok 2023-2027
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.3.2023
Dátum zvesenia 27.3.2023
Názov Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja košického samosprávneho kraja na rok 2023-2027
Popis Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja košického samosprávneho kraja na rok 2023-2027
9.3.2023
Individuálna výročná správa Obce Vysoká nad Uhom za rok 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.3.2023
Dátum zvesenia 9.3.2024
Názov Individuálna výročná správa Obce Vysoká nad Uhom za rok 2022
Popis Individuálna výročná správa Obce Vysoká nad Uhom za rok 2022
9.3.2023
Záverečný účet Obce Vysoká nad Uhom za rok 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.3.2023
Dátum zvesenia 9.3.2024
Názov Záverečný účet Obce Vysoká nad Uhom za rok 2022
Popis Záverečný účet Obce Vysoká nad Uhom za rok 2022
28.2.2023
miera vytriedenia komunálneho odpadu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.2.2023
Dátum zvesenia 28.2.2024
Názov miera vytriedenia komunálneho odpadu
Popis miera vytriedenia komunálneho odpadu
28.2.2023
Prerušenie distribúcie elektriny
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.2.2023
Dátum zvesenia 28.3.2023
Názov Prerušenie distribúcie elektriny
Popis Prerušenie distribúcie elektriny
28.2.2023
Pozvánka na zasadnutie OZ
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.2.2023
Dátum zvesenia 8.3.2023
Názov Pozvánka na zasadnutie OZ
Popis Pozvánka na zasadnutie OZ