slider_table
 • 3/slider/03483__MG_2129 v.jpg
 • 3/slider/03483__MG_2235 v Rímskokatolícky kostol.jpg
 • 3/slider/03483__MG_2282 v.jpg
 • 3/slider/03483__MG_2300 v.jpg
 • 3/slider/03483__MG_2310 v.jpg
 • 3/slider/03483__MG_2324 v.jpg
 • 3/slider/dc013__MG_2116 v.jpg
 • 3/slider/dc013__MG_2158 v.jpg
 • 3/slider/dc013__MG_2317 v.jpg
 • 3/slider/dc013__MG_2342 v.jpg
 • 3/slider/dc013_20230312_135148 v.jpg
 • 3/slider/dc013_20230312_142838 v.jpg
Úradná tabuľa
Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
21.2.2023
Návrh Individuálnej výročnej správy Obce Vysoká nad Uhom za rok 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.2.2023
Názov Návrh Individuálnej výročnej správy Obce Vysoká nad Uhom za rok 2022
Popis Návrh Individuálnej výročnej správy Obce Vysoká nad Uhom za rok 2022
21.2.2023
Návrh Záverečného účtu Obce Vysoká nad Uhom za rok 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.2.2023
Názov Návrh Záverečného účtu Obce Vysoká nad Uhom za rok 2022
Popis Návrh Záverečného účtu Obce Vysoká nad Uhom za rok 2022
21.2.2023
Návrh VZN 3/2023 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.2.2023
Dátum zvesenia 8.3.2023
Názov Návrh VZN 3/2023 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ
Popis Návrh VZN 3/2023 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole
21.2.2023
Návrh VZN 2/2023 o určení výšky mesačného príspevku ŠKD
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.2.2023
Dátum zvesenia 8.3.2023
Názov Návrh VZN 2/2023 o určení výšky mesačného príspevku ŠKD
Popis Návrh VZN 2/2023 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úradu nákladov na činnosť ŠKD
21.2.2023
Návrh VZN 1/2023 o určení sadzieb nájomného za prenájom nebytových priestorov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.2.2023
Dátum zvesenia 8.3.2023
Názov Návrh VZN 1/2023 o určení sadzieb nájomného za prenájom nebytových priestorov
Popis Návrh VZN 1/2023 o určení sadzieb nájomného za prenájom nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve obce Vysoká nad Uhom
16.2.2023
Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.2.2023
Dátum zvesenia 22.2.2023
Názov Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín
Popis Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín
10.2.2023
Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.2.2023
Dátum zvesenia 15.2.2023
Názov Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín
Popis Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín
13.6.2022
Pozvánka na zasadnutie OZ
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.6.2022
Dátum zvesenia 13.6.2022
Názov Pozvánka na zasadnutie OZ
Popis Pozvánka na zasadnutie OZ
10.3.2022
Pozvánka na zasadnutie OZ
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.3.2022
Dátum zvesenia 10.3.2022
Názov Pozvánka na zasadnutie OZ
Popis Pozvánka na zasadnutie OZ
8.2.2022
Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021-2027 - záverečné stanovisko
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 8.2.2022
Dátum zvesenia 8.2.2022
Názov Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021-2027 - záverečné stanovisko
Popis Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021-2027 - záverečné stanovisko
7.2.2022
Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK - záverečné staovisko
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.2.2022
Dátum zvesenia 7.2.2022
Názov Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK - záverečné staovisko
Popis Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK - záverečné staovisko